L. Pedersen KURSARKITEKTEN

 "ALL REAL EDUCATION IS THE ARCHITECTURE OF THE SOUL."  William Bennett

Kursutvikling handler om å stake ut en kurs, tilby kurs og undervisning med høy kvalitet og læringsutbytte og bistå ledere og lærere i å lage gode kurs fra A til Å. Mange fornøyde kunder har oppnådd gode resultater og nådd sine mål.

L. Pedersen KURSARKITEKTEN 

tilbyr kurs i kommunikasjon, samhandling, service og ledelse

utvikler eller forbedrer dine kurs og undervisningsopplegg med høy kvalitet og  
læringsutbytte

tilbyr "kurs i å lage kurs og undervisning" fra A til Å, uavhengig av tema

bistår i å stake ut en kurs for organisasjoner, team, ledere og enkelpersoner  
som ønsker utvikling

tilbyr teknikker for å holde stø kurs gjennom kriser og turbulens - for organisasjon, team og enkeltpersoner

har medvirkningsbasert ledelse, sunn samhandling, produktive relasjoner og   interaktive seminarer som sine "varemerker"

gir personalseminarer, foredrag, teamutvikling, samt coaching og veiledning

 

 Gode samarbeidspartnere er Optimas, Kursagenten og Karlsvogna Teater

 BESØK OSS PÅ FACEBOOK.

 

                                                     

                                       L. Pedersen KURSARKITEKTEN har fått mye god medieomtale. Les hele artikkelen her.

 

 

05.01.2014

Lederutvikling i videregående skole!

.

FLERE VELGER JUNGIANSK VEILEDNING

Ledere og teamledere har stor nytte av jungiansk veiledning. De melder tilbake at de finner økt integritet i sitt lederskap- noe som ofte settes på prøve i et krevende karriereliv. Å oppdage nye sider ved seg selv, tegne sitt eget indre kart, er en del av dette tilbudet som også er åpent for privatkunder.