L. Pedersen KURSARKITEKTEN

FIRMAINFORMASJON

L. Pedersen KURSARKITEKTEN ble startet av Linda Pedersen i 2001.

         

 

    Linda har embetseksamen i pedagogikk (cand.paed) fra Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, 
   med spesialisering innen didaktikk, lederutvikling og veiledning.

   Hun ble tildelt et to-årig statsstipendiat i design av verktøy for leder- og personalutvikling i STILO-programmet hos 
   Administrasjonsdepartementet, og har flere spesialkurs i personlighetspsykologi og kognitiv psykologi.

  Linda Pedersen er en etterspurt foredragsholder, veileder og konsulent med over 20 års erfaring i bransjen.
  Hun gir veiledning, foredrag og seminarer med høyt læringsutbytte og stor praksisverdi.


  En rekke utviklingsorienterte ledere, og kreative personer
mottar effektfull veiledning på hennes kontor på 
  Adamstuen i Oslo.

  Les mer

 


FIRMAETS GRUNNVERDIER

Det finnes forbausende mange ubrukte, skapende ressurser både hos enkeltmennesker og i organisasjoner. Å legge til rette for at disse ressursene kommer til uttrykk i det enkelte mennesket og i samspillet mennesker i mellom, er å berede grunnen for en lærende organisasjon.De fleste blir overrasket når ens egen og medarbeideres klokskap og beste kvaliteter kommer til uttrykk. Vi bruker vanligvis altfor lite av det vi har!

Vi skaper organisasjoner som ligner på oss selv. Det vi kan se i organisasjonen, er som hos mennesket, bare toppen av isfjellet.

Organisasjonen har også en personlighet som er mer skjult. Her ligger bedriftskulturen som består av både bevisste og ubevisste prosesser. Når prosesser i bedriftskulturen blir bevisstgjort, blir de kraftfulle verktøy. 

Alle kurs, seminarer og veiledningsaktiviteter i vår regi har dette som utgangspunkt.