L. Pedersen KURSARKITEKTEN

 

"Du leverer som de sier i idretten! Dette var et kurs med svært høyt læringsutbytte". Nina Jutkvam, rektor Lusetjern skole

TENKNINGENS SEKS FARGER - et komplett system for profesjonell kommunikasjon på arbeidsplassen.
Tenkningens seks farger gir service & samarbeid et løft. Et godt verktøy i omdømme- og relasjonsbygging.

Tenkningens seks farger kommunikasjon     LES ARTIKKEL I UKEAVISEN LEDELSE og invitasjonen her

Opplæringsprogrammet Tenkningens seks farger er en innføring i seks forskjellige former for tenkning som brukes når mennesker arbeider sammen. Programmet er inspirert av arbeidene til  Edward de Bono og av professor Magne Nyborgs begrepslære. Tilrettelagt for voksne og for norske arbeidsplasser

De seks formene for tenkning er: fakta, følelser, ønsker, kreativitet, kritikk og metatenkning (tenkning om tenkningen).

 Tenkefarger

 

Vanligvis blandes disse seks tenkeformene sammen mer eller mindre ubevisst. Mens noen snakker om fakta (hvit tenkning), kan nestemann presentere følelsesutsagn (rød tenkning). Noen er gode på å finne kritiske feil (sort tenkning), mens andre vil uttrykke ønsker og kreative forslag (gul og grønn tenkning). På denne måten begynner tenkefargene å motarbeide hverandre. Tenkningen blir tilfeldig og fører til misforståelser og forvirring. Gruppearbeidet blir energitappende og lite konstruktivt.

Med metodikken Tenkningens seks farger blir kommunikasjonen i gruppearbeidet underlagt bevissthet og kontroll. Man lærer å se de ulike fargene når de er i bruk. Man lærer å bruke dem i riktig rekkefølge slik at tenkefargene utfyller hverandre konstruktivt. Det blir flyt i samarbeidet. På den måten blir det morsommere, mer effektivt og produktivt å jobbe sammen. Det blir også lettere for gruppen å nå sine mål på en måte som gir energi. Den gode stemningen stiger i takt med økende løsningsorientering.

Organisasjonen får et komplett systemisk verktøy for profesjonell kommunikasjon.

Tenkningens seks farger gis til lederteam, teamledere og personalgrupper og er en komplett opplæringspakke hvor deltakerne får

  • Kursmateriell (fargekort og kurstransparenter)
  • Praktiske treningsoppgaver
  • Verktøykasse med metoder og verktøy for tydelig kommunkasjon
  • Teknikker for effektiv ledelse av samarbeidsprosesser
  • Kursbevis

Ta kontakt for uforpliktende presentasjon av et spennende og effektfullt opplegg!

Med fargekort har jeg fått et systemisk verktøy for å vedlikeholde en sunn samarbeidskultur. Arbeidet med bedriftskulturen har fått en retning. Personalet har beveget seg mye.” Gry Sjødin Neander, skoleleder.  

"Fargekortene ligger framme! Stemningen har steget merkbart."
Unni Holsve, skoleleder

Når vi starter med rødt kort, slipper vi utenomsnakk i løpet av møtet.”
Ingrid Sletmo, teamleder

"Dette fungerte bra! Startet med rødt og sort kort, og vi fikk ut  frustrasjon/ negative følelser - brukte bevisst de andre fargene og resten av møtet ble meget produktiv. Jeg har lært utrolig mye av dette kurset."
Vigdis Utsi, teamleder

 ”Etter kurset har jeg blitt mye klarere og tydeligere i kommunikasjonen med mine medarbeidere”.
Laila Petersen, baseleder