L. Pedersen KURSARKITEKTEN

LITEN BEDRIFT - STORE RESULTATER

  •  Høy kvalitet til en fornuftig pris! Konsulentbransjen preges i stor grad av høye inntjeningskrav, noe som ofte går ut over   
     tjenestekvaliteten.Som liten bedrift har jeg mulighet til å levere høy kvalitet til en pris som passer de fleste.

 

  • Jeg har valgt en dedikert og direkte tilnærming i konsulentrollen. Som kunde forholder du deg kun til èn person - i motsetning til flere konsulenter og erstattere, slik det ofte er vanlig i et større konsulentfirma.

 

  •  Mine kunder får en solid oppfølging med skriftlige oppsummeringer og skreddersydde utviklingsoppgaver.

 Mine kunder er utviklingsorienterte ledere og andre som har et reelt ønske om å skape en positiv endring i sitt lederskap eller i sitt yrke.

  • Resultater garanteres dersom de anbefalte prosessene følges.
  • Alle deltakere i mine utviklingsprogrammer får mulighet til å finne fram sine beste egenskaper i arbeidet med å realisere målene for den organisasjonen de er en del av eller for det livet de ønsker å leve.
  • All leder- og organisasjonsutvikling fra L. Pedersen KURSARKITEKTEN forankres i den aktuelle oppdragsgivers verdier og overordnede strategi.

 KUNDENES EGNE ERFARINGER: 

        Tom Wittenberg, rektor Ekeberg skole: "Linda setter seg grundig inn i problematikken og gir en 
       genuin personlig oppfølging til oss
som skoleledere.I Lindas seminarer og veiledningsarbeid er vi   
       medskapende
og deltar i reell utvikling som gavner skolen, personalet og elevene. Lederverkstedene er
       et godt supplement til
masterstudiet i skoleledelse."

 

    

 

      Unni Holsve, skoleleder, Lambertseter skole:"Linda Pedersen skreddersyr utviklingsoppgaver 
     tilpasset kundens personlighetstypologi.
Dette gir raskt effekter. Vi møter en interessert og dedikert
     person og ikke et stresset "konsulentfirma". Gjennom veiledningen ser jeg oppsiktsvekkende resultater
    med enkle kognitive grep. Veiledningen har for meg vært en reise gjennom et spennende landskap jeg
    ikke kjente til fra før."

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gry Sjødin Neander, kommunaldirektør utdanning: "Linda Pedersen leverer inkluderende   
        seminarer av høy kvalitet."

 

 

 

 

      

 

 

          Ellen Johanne Sundby, rektor Skjønnhaug skole: "Linda Pedersen har god innsikt i psykologiske 
         prosesser og kommer raskt til "blindsonen" -
det man selv ikke ser."

 

 

 

 

           Nina Thorland Jutkvam, rektor Lusetjern skole: "Takk for flott seminar med deg. Du "leverer" som de
          sier i idretten. Som rektor har jeg fått mange positive tilbakemeldinger fra lærerne som har tatt fatt på nytt
          arbeidsår med stor iver etter ditt seminar!"

 

 

 

 " Dersom det skjer noe her-og-nå som er høyaktuelt for oss, tar Linda det inn i programmet spontant og profesjonelt." Henning, teamleder

"Denne veiledningen kom som et svar på spørsmål jeg hadde båret med meg i mange år. Etter veiledningsrekken kunne jeg møte mine medarbeidere med en mye høyere teamlederintegritet enn tidligere". Tonje C, teamleder

"Jeg anbefaler Linda Pedersen på det sterkeste! Hun har mye kunnskap å tilførere andre". Margrethe Greiner, lærer Folkeuniversitetet

Les mer