L. Pedersen KURSARKITEKTEN

 

Tilbakemeldinger

”Gjennom LEDERVERKSTEDET  har jeg blitt kjent med lederteamet på en annen måte enn i hverdagen da praktiske utfordringer og gjøremål tar oss. Vi har fått drøftet profesjonelt vanskelige saker som i teamet var litt konfliktfylt. Jeg har fått gitt medlederne mine en etterutdanning i ledelse!” Unni Holsve, Skoleleder Oslo kommune                                                                                           

LEDERVERKSTEDET både individuelt og med lederteamet hos L. Pedersen er et pusterom jeg som leder bruker for å betrakte lederskapet, øke min systemforståelse og finne gode og gjennomteknte ledergrep. Et svært givende tiltak både for meg, lederteamet og skolen. Blant annet har  vi brukt lederverkstedet til å lage et godt rekrutteringskonsept basert på utdanningsetatens overordnede føringer. Bente Blaker, skoleleder Oslo kommune

Jeg er meget godt fornøyd med LEDERVERKSTEDET. Overordnet tema for oss var ”tydelig ledelse” som en rød tråd gjennom verkstedene. Vi har klart å knytte fokusområder som er relevante både i et lederperspektiv og i et perspektiv knyttet opp mot teamledere og plangruppe. Vi har særlig tatt i bruk et nytt konsept for medarbeidersamtaler og forbedret tydeligheten på bestillinger ut til personalet.Lederverkstedene er utbytterike med refleksjon rundt felles fokus.”  Tom Wittenberg, rektor Ekeberg skole

"Alt vi tar opp i LEDERVERKSTEDET er basert på ledernes behov og aktuelle problemstillinger. Gjennom Lindas vinkling får jeg alltid påfyll til å ta fatt på lederoppgaver med et nytt blikk, ny giv og jeg har utviklet mange sider som jeg ellers ikke ville ha hatt så stor bevissthet om hos meg selv i lederrollen. Temaene er interessante, givende og skaper dynamikk, åpenhet og et samkjørt lederteam." Ellen Johanne Sundby, rektor Oslo kommune 

"Jeg lærte mye om meg selv som leder allerede etter første LEDERVERKSTED hos Linda. Gjennom praktiske oppgaver og teori-input kunne jeg raskt se hvordan min egen lederstil ble oppfattet av andre og hvilke lederegenskaper jeg og min medleder henholdsvis delte og var ulike på."  Jonas Eide Buestad, skoleleder Oslo kommune.  

"Allerede i JTI-gjennomgangen så jeg hvordan mine egenskaper slår seg ut i lederrollen og det var moro å se at hvordan min egenvurdering matchet scoringen!. Gjennom LEDERVERKSTEDET fant vi sentrale temaer som vi må stå sammen om som lederteam, vi fant viktige punkter hvor vi må støtte hverandre som ledere og lager gode systemer slik at personalet opplever et stødig, samkjørt lederteam som jobber grundig gjennom sakene. Randi Sømo, skoleleder  og mangeårig rektor i Oslo kommune