L. Pedersen KURSARKITEKTEN

Individuelle timer kan forskyves dersom det gjøres minst 24 timer i forveien.

Individuelle timer som avbestilles mindre enn 24 timer i forveien, betales i sin helhet.

Gruppetimer kan forskyves dersom det gjøres minst 1 uke i forveien.