L. Pedersen KURSARKITEKTEN

Nytt lederteam -  eller behov for en revitalisering av det gamle?

Lederteamet er organisasjonens Rolls Royce!

Prøv TEAMKOMPASSET - gjennom en praktisk oppgave i en liten økt får hele lederteamet raskt innsyn i hvordan samarbeidet foregår i alle 8 fasene i et prosjekt.

Et godt team er arbeidslivets Rolls Royce:

  

  • Det må i stor grad håndlages
  • Det er kostbart i drift
  • Det er uovertruffent i ytelse

Arbeidet i moderne kunnskapsintensive organisasjoner krever at høyt kompetente mennesker med ulike spesialområder samordner sin innsats for å skape resultater. Effektive og velfungerende team oppstår imidlertid ikke av seg selv, men krever at man er bevisst noen viktige grunnprinsipper:

•   Mennesker kan være grunnleggende ulike - i kompetanse, væremåte, personlighet og arbeidsstil.

•   At menneskene i teamet er ulike, er teamets viktigste ressurs - og samtidig en utfordring.

•   Team hvor ulikhetene er store, vil ha en utfordring i å bli mer samkjørte.

•  Team hvor ulikhetene er små, vil ofte overse noen viktige faser og vil tjene på å bevisst inkludere disse

•   Team som aktivt verdsetter, utvikler og utnytter sine ulikheter som ressurs, skaper de beste resultater og opplever samtidig størst tilfredshet

Teamutvikling er en systematisk prosess basert på disse prinsippene, hvor vi ved hjelp av spesielle verktøy og modeller arbeider med å styrke hovedelementene i teamet funksjon, herunder

•   mål- og resultatfokus

•   kommunikasjon

•   problemløsning

•   kreativitet

•   samspill og mellommenneskelige relasjoner

Ved teamtrening benyttes arbeidsprosessverktøyet "Teamkompasset".  TEAMKOMPASSET har store fordeler i forhold til andre lignende systemer. Det er direkte basert på individets JTI-profil, slik at teamutvikling kan bli en naturlig forlengelse av JTI-tilbakemelding til enkeltpersoner og grupper. Det kan også kobles til utviklingsprosesser fra starten av.

Varighet: 2-3 timer

Priseksempel: 5600 med 4 ledere

For mer info, ta konakt for et spennende og nyttig verktøy