L. Pedersen KURSARKITEKTEN
TEAMLEDEROPPLÆRING for teamledere i skolen

Uten kompetanseløft, blir teamlederskapet tilfeldig. Både ledere og teamledere  melder om god nytte av kompetansepåfyll for teamlederne i skolen.

For tredje gang kjørte Ekeberg en runde med sin ettårige teamlederopplæring med L. Pedersen KURSARKITEKTEN.

Hvordan lede gode prosesser i teamet, hvordan takle negativ gruppetenkning, medvirkningsbaserte endringsprosesser, samt rolle- og systemforståelse er viktige stikkord i dette programmet. Mens skoleledelsen legger føringer på hvorfor og hva, skal teamledere sørge for hvordan prosessene i teamet kjøres slik at det arbeides godt. Dette krever et genuint samspill mellom lederteam og teamledere.

Teamledere møtes 7 ganger og 3 ganger sammen med ledelsen. Vi organiserer og skreddersyr slik at det opplegget passer for din skole.

   

 

    Her er hele plangruppa samlet på Skullerudstua i juni 2015 for avslutning i av det ettårige  
    teamlederprogrammet. Hele plangruppa er med på avslutningsseminaret og for utdeling
    av kursbevis. Teamlederprogrammet fra L. Pedersen KURSARKITEKTEN har fått svært
    gode tilbakemeldinger. I april 2016 gjennomføres et miniseminar for å vedlikeholde det
    teamlederne har praktisert ute i teamene sine det siste året.

 

 

 

   Ta gjerne kontakt for en uforpliktende og muntlig presentasjon med referanser.