L. Pedersen KURSARKITEKTEN

PROFESJONALITET, SERVICE & SAMARBEID i AKTIVITETSSKOLEN (AKS / SFO)

I Oslo heter fritidsordningen AKS og er det samme som SFO. Med tanke på service og samarbeid skal alle aktivitetsskoler i Oslo levere etter  
Oslo-standarden

Denne standarden må levendegjøres for å "virke" og Ekeberg og Lambertseter skole har valgt utviklingsprogrammet SERVICE OG SAMARBEID i AKS. Her er ledere og   
medarbeidere ivrig opptatt med teamoppgave hvor LEGO er materialet og det arbeides etter en genuin samarbeidsprosedyre. Kriseforebygging og sikkerhetsrutiner er også en del av opplegget. Som AKS- og SFO-ansatt er du den viktigste personen for barnet og foreldrene den tid barnet oppholder seg på AKS / SFO. L. Pedersen Kursarkitekten leverer programmet SERVICE OG SAMARBEID I AKS / SFO - som har fått svært gode tilbakemeldinger.

Kurset er omdømmebygging i praksis!

             

PRAKTISK: 4 -5 MINISEMINARER (ca 2,5 timer) 4 BASLEDERVERKSTEDER (ca 2 timer) gjennomført over en sesong. Kveldstid kan benyttes dersom det passer best.

Dette kurset har fått svært gode tilbakemeldinger og høye scorer. Les for eksempel evalueringen fra Lambertseter AKS her

Klipp fra evalueringen:

  • «Jeg tror at mange går fra dette kurset med en god innstilling om å gjøre en god jobb på AKS» AKS-medarbeider Lambertseter
  • «Spennende kurs som utfordrer gamle tankemønstre på mange områder. Baseleder AKS Ekeberg
  • «Veldig interessant kursrekke. Utrolig lærerikt og mye å ta med videre i jobb-bruk. Baseleder AKS Ekeberg
  •  «Veldig bra kursrekke! Jeg lærte mye som jeg skal bruke i rollen som AKS-medarbeider» AKS-medarbeider Lambertseter

Jeg tilpasser organiseringen til organisasjonens behov og dine ressurser. Ta kontakt her, eller ring 95947209.