L. Pedersen KURSARKITEKTEN

DIDAKTIKKENS 12 GREP - et kurs for deg som holder kurs

DIDAKTIKKENS 12 GREP er undervisningskunst fra A til Å.

"En fantastisk helg i Åsgårdstrand den 17. og 18. april 2015 i engasjement og innlevelse til oss som møter mange forskjellige i mennesker i jobben som lærere. Hjertelig takk til Linda Pedersen for en utrolig spennende reise i hverdagen vår" Christian Spiel Valbrek Folkeuniversitetet
 
"Et supert kurs som gikk rett inn i min undervisning." Lina M. Høiseth, Folkeuniversitetet
 

«Anbefaler Linda Pedersen på det sterkeste. Hun har mye å tilføre andre av kunnskap.» Margrethe Greiner, Folkeuniversitetet

 
 
DIDAKTIKKENS 12 GREP - et kurs for deg som holder kurs
 

Har du som lærer eller kursholder opplevd at fagstoffet ikke fenger publikum – på tross av at du selv synes det er interessant? Det vanlige er å formidle fagstoff direkte fra læreboka. Men læreboka er ment for å leses – og inneholder sjelden tips til hvordan teoriene bør formidles. Selv lærerikt fagstoff kan få publikum til å gjespe dersom det ikke serveres på en fengende måte.  Og selv den mest kompetente fagperson kan komme til kort i møte med forventende tilhørere.

Men det behøver ikke å være slik! Ofte er det små grep som skal til for å tenne gnisten, vekke interesse og skape engasjement og nysgjerrighet hos ditt publikum.

  • Undervisning og læring kan være veldig gøy.
  • Undervisning kan være en oppdagelsesreise både for student og lærer.
  • Den digitale verden gir oss mange læringsmuligheter gjennom tekst, film, lyd og bilder.
  • Samtaler kan også være svært lærerike dersom vi er mentalt til stede.
  • Læring betinger en respekt for at det er mer å finne ut av.
Vi griper altfor ofte til gode råd, forklaringer og irettesettelser i mangel av bedre undervisningsgrep, men disse fører ikke uten videre til læring.
Vi tror intuitivt at ved å påpeke farer og feil, hindrer vi andre i å begå dem.
Men råd og forklaringer virker best dersom de er forhåndsbestilt og når det foreligger en mottagelighet. 
 

 

Cand.paed Linda Pedersen har arbeidet med foredrag, seminarer og undervisning av voksne, ledere og lærere i over 17 år i eget firma. I tillegg driver hun Karlsvogna Teater sammen med samboer og skuespiller Karl Sundby. Nå har hun samlet sine beste erfaringer fra pedagogikk og undervisningskunst i DIDAKTIKKENS 12 GREP.

 

Med DIDAKTIKKENS 12 grep vil statistikk, tall, harde fakta og tørt stoff bli levende og skape engasjement.

DIDAKTIKK er mer enn presentasjonsteknikk og edutainment.
DIDAKTIKK = "undervisningskunst" fra planlegging, via gjennomføring og til evaluering av undervisningen.

..som innebærer en ydmykhet overfor eleven og for lærestoffet.

...og en tro på at alle er underveis i læreprosessens ulike faser.
 
Når læreren respekterer og fyller rollen sin på en profesjonell måte, kan studenten / eleven / deltakeren også fylle sin rolle.
 
I dette seminaret lanserer jeg DIDAKTIKKENS 12 grep som – hvis de brukes med klokskap – vil sette læring og undervisning i et spennende, kreativt og profesjonelt lys - slik at studentene stadig er heldig med læreren - og heldig med skolen!
 

Du behøver ikke å være spesielt artistisk eller spesielt modig – gjennom seminaret DIDAKTIKKENS 12 GREP får du hjelp til å finne formidleren i deg og motet som skal til. I løpet av denne seminardagen vil du få teknikker til å etablere tillit og fokus, administrere dine private sider og ikke minst lage din egen dreiebok for god undervisning. Du kan parere innspill fra inntil 5 ulike typer publikum på en profesjonell og tillitvekkende måte når du lærer å lese forskjellen mellom dem.

Visste du at:

- ekstroverte lærere bør planlegge sin undervisning på en helt annen måte enn introverte lærere?
- undervisningskvaliteten stiger betraktelig ved å planlegge separat for ferdigheter, holdninger og kunnskaper?
- instruksjon kan for noen studenter vekke sterke forsvarsmekanismer?

Alt dette og litt til får du innsikt i gjennom dette interaktive seminaret som etterfølges av en skriftlig oppsummering til din egen verktøykasse.

 

Kundeportefølje: Utdanningsetaten i Oslo, Riksrevisjonen, Tromsø kommune, Utdannings- og forskningsdepartementet, Trygdeetaten, Norges Røde Kors, Norges Handicapforbund, HR-Norge, Unikum AS, Interesseorganisasjonen Lederne, NAV, Norske Boligbyggelag, Oslo Kommune, Ullensaker kommune, Forsvarets overkommando, Forsvarets Ressursorganisasjon, Utlendingsdirektoratet (UDI), Universitetet i Oslo, Folkeuniversitetet, Politihøgskolen, attføringsbedrifter, samt flere skoler & aktivitetetsskoler, folkehøgskoler og utdanningsinstitusjoner.