L. Pedersen KURSARKITEKTEN

Lederverkstedet

"Det er viktig å drive intern lederutvikling på egen skole. Formell lederutdanning er ikke nok. Gjennom Lederverkstedet utvikler hele lederteamet gode beslutninger og nye ledergrep som funker hos oss.Vi har brukt Lederverkstedet til å produsere et skreddersydd verktøy for skolevandring, observasjon og tilbakemeldingssamtaler."
 
Tom Wittenberg, rektor Oslo
"Lederverkstedet har for oss på Ekeberg skole vært en eksklusiv læringsarena for ledelse i praksis."Tom Wittenberg, rektor 
 
"Ledergruppa ved Jønsberg videregående skole på Hedmark er topp fornøyd med Lederverkstedet. Lederteamet har forbedret sine arbeidsprosesser betraktelig etter ett år med lederutvikling fra L. Pedersen KURSARKITEKTEN."Kjell Åge Bjørsrud, rektor.
 

"Gjennom Lederverkstedet har jeg blitt kjent med lederteamet må en annen måte enn i hverdagen da praktiske utfordringer og gjøremål tar oss. Vi har fått drøftet profesjonelt vanskelige saker som i teamet var konfliktfylte. Jeg har fått gitt medlederne mine et etterutdanning i ledelse."Unni Holsve, skoleleder Oslo kommune

"Lederverkstedet gjorde ledergruppa tryggere på hverandre, mer åpne og satte oss i stand til å ta gode og bærekraftige beslutninger."Kjell Åge Bjørsrud, rektor i videregående skole.

"Lederverkstedet har vært veldig nyttig. Ledergruppe har utviklet seg sammen på disse møtene og vi har fått en felles plattform, språk og lederstil. For eksempel kan nevnes refleksjon rundt tema hva er ledelse/hvordan leder vi, tydeliggjøre hensikten når man leder, være konkret, arbeidet med JTI og fargene, skjemaet som viser hvordan personer trenger å ledes forskjellig. Det at vi har kunnet løfte frem lederutfordringer i gruppen gjør oss også tryggere på hverandre." Atle Sogn, leder, Oslo

LEDERVERKSTEDET ble startet i 2003 og er en arena hvor lederteam kan få mulighet til å studere sin egen lederpraksis fra nye vinkler og finne de best egnede ledergrep for sin lederutfordring.

I LEDERVERKSTEDET fra L.Pedersen KURSARKITEKTEN arbeides det med motiver, atferd og ressurser i blindsonen - det vil si faktorer som ligger rett foran oss, men som det er vanskelig å få øye på i en travel hverdag.

Hele lederteamet blir dermed i stand til å få øye på ressurser, motiver og atferd som ellers ikke er bevisste - men som i stor grad påvirker samhandlig både innad i teamet og utad mot personale og samarbeidspartnere.

I LEDERVERKSTEDET bygges det opp et felt av bevissthet som gir grunnlag for gode grep for å forankre beslutningsprosesser, håndtere relasjonelle utfordringer og skape sunn samarbeidskultur på arbeidsplassen.

På bakgrunn av hver leders profil lages det en et Teamkompass (TPA). I lederverkstedet utvikles optimale ledergrep for konkrete lederutfordringer basert på lederteamets sammensetning og på utfordringens karakter.

Lederverkstedet består av en kursdel og en verkstedsdel. Det vies mye tid til faktabaserte analyser av lederteamets utfordringer.

LEDERVERKSTEDET GIR HVER LEDER

  • EN 14 SIDERS PERSONLIG LEDERPROFIL
  • TEORETISK GJENNOMGANG AV JUNGIANSK TYPETEORI
  • LEDERTEAMETS TEAMKOMPASS
  • UTVIKLING AV OPTIMALE LEDERGREP BASERT PÅ LEDERENS PROFIL OG ORGANISASJONENS BEHOV