L. Pedersen KURSARKITEKTEN

Jungiansk ledercoaching

EFFEKTFULL JUNGIANSK COACHING KAN FORANDRE LIVET DITT

"Tusen takk for alt du har lært meg. Jeg føler en annen ro ovenfor meg selv i møte med andre på arbeidsplassen og i forhold til det å være teamleder." Tonje Christiansen, teamleder Oslo kommune.

"Jeg har fått veldig stort utbytte av disse veiledningstimene". Mari Moen Holsve, prisvinnende forfatter

 

Som leder og nøkkelperson påvirker du andres liv med din atferd. En stor del av denne atferden springer ut av blindsonen. Gjør et dypdykk i deg selv, finn kvalitetene dine og ta kontroll over dine grep. Integritet, ledermot og solide beslutninger er gevinstene. Passer for deg som vil lede andre - eller deg selv - på en proffere måte.

 

 

Jungiansk coaching bygger på den sveitsiske psykiateren Carl Gustav Jungs (1875-1961) arbeider. Jung mente at det ubevisste inneholder et skapende og selvhelbredende potensiale. Dette enestående arbeidet er ikke lenger forbeholdt klinisk terapi, men er i økende grad etterspurt som utviklingsverktøy for ressurssterke, motiverte mennesker og ledere som ønsker tilgjengelighet til et felt av kraftfulle mentale ressurser.

I jungiansk coaching arbeides det med ressurser, motiver og atferd i blindsonen, det vil si den delen av det ubevisste som ligger rett foran oss, men som likevel er skjult i hverdagen.

I 2016 mottar en rekke topp- og mellomledere, samt utviklingsorienterte personer jungiansk coaching. Et gjennomsnittlig veiledningsforløp strekker seg vanligvis over 5 -10 veiledningsøkter. Hver veiledningsøkt varer i inntil to timer og følger et bestemt metodisk forløp. Det er mulig å bestille enkelttimer.

I første veiledningsøkt får klienten en 14-siders personlig jungiansk profil (Jungiansk Type Index) Med utgangspunkt i profilen setter vi opp et kart over styrker og utviklingsområder og lager mål og en utviklingsplan. 

Coachingen gis i hyggelige omgivelser i mitt kontor på Adamstuen.

 

HVA ER JUNGIANSK COACHING?

Jungiansk coaching fokuserer på hvordan funksjoner som ikke er underlagt full bevissthet kommer til syne i den ytre verden. Vanligvis vil tre av fire mentale funksjoner være mer eller mindre bevisste og utviklede. Den fjerde undertrykte funksjonen vil være den minst utviklede av disse fire. Den er litt mer i kontakt med "drømmesfæren" vår - og virker derfor litt tregere enn de våkne, bevisste funksjonene når den er i bruk. Men den fjerde funksjonen er en hemmelig nøkke. Den står nærmere det ubevisste feltet og kan være en kanal for skapende krefter og for et aresenal av ubrukte ressurser.

Siden den fjerde funksjonen ikke er like våken og rask som sine tre "søsken", kan vi bli utålmodige når den er i bruk. Det kan føre til stress og utløse negativ energi og gi følelsen av å komme til kort. Det gjelder dermed å finne en måte å bruke denne funksjonen på som fører til positive gevinster og skaperglede.

I den jungianske coachingen herfra får du mulighet til å finne konstruktive måter å hanskes med dine fire mentale funksjonene på en optimal måte.

Gevinsten er at det frigjøres positiv energi som du kan bruke til å øke din integritet, skaffe deg autentisitet og troverdighet i kommunikasjon med andre, øke din livsglede og redusere stress.

I jungiansk ledercoaching anvendes pedagogisk-psykologiske utviklingsverktøy (JTI og TPA Teamkompasset) samt kognitive teknikker. Du får en skriftlig oppsummering med skreddersydde tips til egen utvikling.

Mange ledere melder om stort utbytte av den jungianske coachingen for å utvikle integritet, autentisitet og tydelighet i sin leder-rolle, og øker dermed sin ledelsesglede.

Referanser gis på oppfordring.